Heltre

Heltre benkeplater er et naturprodukt som vil variere i struktur og farge, også innenfor de samme tresortene. Dette skyldes forskjellige vekstbetingelser som vær, vind og jordforhold.

Platene leveres i 40mm fingerskjøtede staver som er limt sammen til en plate. Heltre er et levende materiale og skal derfor ha riktig luftfuktighet. Riktig luftfuktighet er 45- 55%.https://gallery.mailchimp.com/48faf977cc2a2adf777eb7bba/images/03fd25aa-0c51-4696-a8ef-4438500d2109.jpg

Alle våre heltreplater er miljømerket for ansvarlig skogbruk.

Heltreplater egner seg godt til underliming av vasker, men krever spesielt godt vedlikehold ved kanten på vasken.

Vi leverer alle plater med 2 strøk olje. Alle heltre benkeplater må etterbehandles ved montering og vedlikeholdes regelmessig.

Vi leverer heltre benkeplater klaroljet, hvitoljet, superhvitoljet og gråoljet.

Vi leverer også voksbehandlede heltreplater. Disse fås i tilnærmet lik farge som våre oljer, dvs klarvokset, hvitvokset, superhvitvokset og gråvokset.

Bilder kan avvike noe i farge og mønster fra virkelige plater.

Materialprøver

Utvalg
Forkant