Heltre

Heltre benkeplater er et naturprodukt som vil variere i struktur og farge, også innenfor de samme tresortene. Dette skyldes forskjellige vekstbetingelser som vær, vind og jordforhold.

Platene leveres i 40mm fingerskjøtede staver som er limt sammen til en plate. Heltre er et levende materiale og skal derfor ha riktig luftfuktighet. Riktig luftfuktighet er 45- 55%.

Alle våre heltreplater er miljømerket for ansvarlig skogbruk.

Heltreplater egner seg godt til underliming av vasker, men krever spesielt godt vedlikehold ved kanten på vasken.

Vi leverer alle plater med 2 strøk olje. Alle heltre benkeplater må etterbehandles ved montering og vedlikeholdes regelmessig.

Vi leverer heltre benkeplater klaroljet, hvitoljet, superhvitoljet og gråoljet.

Vi leverer også voksbehandlede heltreplater. Disse fås i tilnærmet lik farge som våre oljer, dvs klarvokset, hvitvokset, superhvitvokset og gråvokset.

Bilder kan avvike noe i farge og mønster fra virkelige plater.

Materialprøver

Utvalg
Forkant